Vitaalveldtherapie

Vitalfeld Bodyscan

In mijn zoektocht naar een uitbreiding van mijn behandelaanbod kwam ik in 2023 in contact met de vitaalveldtherapie. Het lichaam wordt bij deze therapie benaderd vanuit het biofysisch perspectief oftewel elektromagnetische velden en energiebanen. Al jarenlang is bekend dat de gezondheidstoestand van de mens zich weerspiegelt in het energieveld van het lichaam. Alle lichaamseigen energieën samen worden het vitaalveld genoemd, aangezien ze alleen in levende organismes optreden (vitaal) en elektromagnetische eigenschappen vertonen (elektromagnetisch veld). Het vitaalveld verschilt daarbij van persoon tot persoon zoals een vingerafdruk. Het wordt onder andere gevormd door individuele eigenschappen, belastingen en tekorten. Het is zodoende een elektromagnetische afdruk van de lichamelijke toestand. Het vitaalveld kan door invloeden van buiten (e-smog) of door gerichte therapeutische maatregelen veranderen. Wanneer deze veranderingen blijvend zijn dan veranderen ook de overeenkomstige toestanden en processen op biochemisch en mechanisch niveau. Het lichaamseigen regulerende vermogen kan zodoende door therapeutische maatregelen in sterke mate worden gemobiliseerd. Belangrijke biochemische ontwikkelingen op celniveau worden op deze wijze gestimuleerd en mechanische functies gestabiliseerd. De vitaalveldtherapie werd speciaal ontwikkeld om het door belastingen, tekorten en ziekten gestoorde vitaalveld door middel van elektromagnetische therapiesignalen te normaliseren.

Belangrijk onderdeel van deze benadering is de regelmatige meting en behandeling met behulp van de Vitalfeld Bodyscan. De Vitalfeld Bodyscan meet de energetische toestand van het lichaam tot op celniveau door middel van twee elektroden net boven de enkel bevestigd. Binnen 8 of 12 minuten wordt er informatie verzameld en weergegeven. Het visualiseren van energie blokkades en de belastingen voor het lichaam maakt concreet waar u klachten vandaan komen. Mijn ervaring is dat aanvullende diagnostiek met de Vitalfeld Bodyscan naast bloedonderzoek, ontlasting onderzoek, het klachtenpatroon, genetisch onderzoek en familiaire belasting een helder beeld geeft van uw gezondheid. Behandeling stimuleert het zelf herstellend vermogen van de cel en daarmee het lichaam. Mensen ervaren na behandeling met de Vitalfeld Bodyscan meer energie en een verbetering van bijv. de slaap. Uiteraard is het van belang dat u gegeven adviezen ook toepast in uw dagelijks leven.