Werkwijze

Aanpak

Kennismaking
  • De eerste gesprekken leren we elkaar kennen aan de hand van uw levenslijn.
Inventariseren
  • In kaart brengen van uw gezondheidsproblemen en mogelijke oorzaken 
Onderzoeken
  • Op zoek naar de oorzaken volgt er lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek bijv. bloed, urine, ontlasting onderzoek, genetisch onderzoek
  • Vitaliteitsscreening aan de hand van de global diagnostic
  • Huisbezoek
Doelen
  • Voorafgaand aan de onderzoeken is het handig om te werken aan gezondheidsdoelen voor de korte termijn, middenlange termijn en lange termijn.
Aanpak
  • Afhankelijk van de onderzoeksresultaten maken we een plan van aanpak bijv. het creëren van rust, stressvermindering, het verstrekken van informatie over onderzoeksresultaten, werken aan de relatie enz.
Evaluatie
  • Evalueren oftewel de balans opmaken en bijstellen van de aanpak is een voortdurend proces en zal elk gesprek gebeuren en na bijv. een aantal maanden.
Monitoring
  • Als het traject is afgelopen zal er na een half jaar nog een keer een gesprek volgen om te kijken hoe het gaat en of het lukt om de gezondheidshandleiding toe te passen in het dagelijks leven.

Vicieuze cirkel

Voorgaande aanpak  heeft tot doel om onderstaande  vicieuze cirkel waar mensen in kunnen raken te doorbreken door handvaten te geven over de eigen gezondheid.

Ieder mens heeft een eigen  levensverhaal en draagt het materiaal van de voorouders met zich mee. Dat wil zeggen dat er een genetische aanleg kan zijn bijv, dat bepaalde voeding niet goed wordt verdragen of dat bepaalde genen meer aan of uit worden gezet afhankelijk van de omstandigheden. Daarom is het ook belangrijk om de familiegeschiedenis mee te nemen in de levenslijn. De levenslijn maakt zichtbaar waar bepaalde gebeurtenissen hebben plaatsgevonden en wat effect op de gezondheid was of is. Als er in aanleg een verhoogd gevoeligheid voor stress is en de omgeving onveilig om op te groeien zal dit op volwassen leeftijd eerder leiden tot chronische aandoeningen. Stress op bijv. het werk kan dan de spreekwoordelijke druppel zijn die de al overvolle emmer laat overlopen met alle gevolgen. Omdat veel mensen niet willen uitvallen gaan ze vaak te lang door en komen ze uiteindelijk in  de overlevingsstand terecht. Als deze overlevingsstand stand te lang duurt ontstaat er ziekte. Dit geeft weer stress en zo is de cirkel rond.

De Klik is er op gericht om mensen te leren wat hun grenzen zijn betreffende de eigen gezondheid. Daarbij staat een integrale aanpak voorop: het hanteren van het beste uit de reguliere geneeskunde en het beste uit de complementair geneeskunde afgestemd op het individu.